Kotel Rojek A25 BIO

Automatické kotle ROJEK KTP 20, 25, 30 PELLET vznikly spojením zplynovacích kotlů ROJEK KTP 20, KTP 25 a KTP 30 s hořákem na dřevní pelety.

Přednosti automatických kotlů ROJEK:

 • automatické spalování dřevních pelet A1/ENplus A1 o průměru 6 mm
 • výkony 5,1 – 20 kW, 5,3 – 25 kW, 5,5 – 30 kW
 • díky zásobníku paliva (typ a tvar dle provedení), elektronické regulaci a automatickému hořáku se šnekovým podavačem může kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní
 • komfort automatického zapálení a odstavení
  hořák lze řídit pokojovým termostatem typu On / Off, nebo pomocí vnitřních hodin zabudovaných v hořáku, nebo GSM modulem dálkového ovládání
 • možnost volení modulačního, nebo On / Off režimu práce hořáku
 • hořáky ROJEK P mají funkci automatického čištění
 • přesná regulace teploty vytápěného prostoru
 • ochranné a autodiagnostické funkce hořáku
 • úspora nákladů na vytápění (topíme, jen když potřebujeme, ideální a doporučené je proto provozovat kotel s akumulací)
 • úspora nákladů za elektrickou energii při zapojení s akumulací (kotel pracuje delší dobu na plném výkonu a nemusí tak často startovat)
 • nízká emisní zátěž pro okolí – kotle splňují 5. třídu dle ČSN EN 303-5 a EKODESIGN dle Nařízení komice (EU) č.2015/1189.
 • úspora prostoru na uskladnění paliva (1 tuna pelet = 1 paletové místo)

Takto lze upravit i starší kotle řady ROJEK KTP a doplnit stávající starší kotel o možnost automatického podávání a spalování dřevních pelet.

Kotel Rojek KTP 25 Pellet
Kotel Rojek A25 bio