Větrání s rekuperací tepla

Popis systému

Systémy větrání s rekuperací tepla jsou určeny pro zajištění optimální výměnu vzduchu v objektu a zároveň k minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tyto ztráty u běžných rodinných domů dosahují až 40% z celkových tepelných ztrát. Nejedná se však o vytápění, ale pouze o zajištění nutné výměny vzduchu. V objektu je tedy nezbytná nezávislá otopná soustava a zdroj tepla.

Zvyšující se nároky na těsnost obvodového pláště domu zapřičiňují, že uvnitř není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a vznikají tak problémy s vlhkostí, plísněmi a zvýšeným výskytem mikroorganismů, zejména pak roztočů. Což může být příčinou vleklých zdravotních problémů.

Instalací větrání s rekuperací tepla se tyto problémy vyřeší. Objekt je větrán automaticky. Můžete nastavit rozdílnou intenzitu větrání pro různou denní či noční dobu.

Princip funkce větrání s rekuperací

Čerstvý venkovní vzduch je přiveden do rekuperační jednotky střešním ventilačním komínkem nebo přes plášť objektu. Pak je rekuperačním výměníku předehříván znehodnoceným vzduchem, který je odváděn z objektu.

Princip větrání s rekuperací tepla
Větrání s rekuperací tepla - řez domem
Řez domem s rekuperačním větráním

Návrh systému

Při návrhu systému rekuperace není nutné provádět žádné složité výpočty. Podle velikosti objektu a počtu obyvatel se vybírá rekuperační jednotka. Pak se vybírá místo pro umístění jednotky, trasy pro vedení rozvodů a umístění výustek. U novostavby je vhodné řešit rozvody společně s projektantem v rámci přípravy projektu. V případě rekonstrukce se můžete obrátit na nás.

Dodáváme a montujeme systémy Regulus

Pro větrání s rekuperací tepla dodáváme systémy od firmy Regulus.

Rekuperační jednotka Sentinel Kinetic B

Rekuperační jednotka Sentinel

Rekuperační jednotka Sentinel Kinetic B je vhodná pro rodinné domy s obytnou plochou do 200 m2. Maximální výkon jednotky je 275 m3/h.

Rekuperační jednotka Sentinel Kinetic Horizontal

Rekuperační jednotka Sentinel Horizontal

Tato horizontální jednotka je určena pro rodinné domy nebo byty s obytnou plochou do 120 m2. Maximální výkon je 168 m3/h. Jednotka má hranatá hrdla 240 x 60 mm.

Rozvody větrání

Pro rozvody větrání se používá kruhové ohebné hliníkové potrubí, kruhové ohebné polyetylénové potrubí nebo čtyřhranné plastové potrubí.